Hälsokrav

Vad krävs för att vi ska kunna ta emot din katt?

lekfull miljö

Vaccinerad
Katten måste vara årligen vaccinerad mot kattpest och kattsnuva.

Vaccinationsintyget uppvisas vid incheckning av katten.

Kastrerad

Om katten är i könsmogen ålder ska den vara kastrerad, steriliserad

eller använda p-piller.

Avmaskad och loppfri
Katten måste vara avmaskad och loppfri. Behandla gärna katten i förebyggande

syfte inför vistelsen hos oss. Är du osäker, fråga på apoteket eller hos din veterinär.