Hälsokrav

Vad är det som krävs för att vi ska kunna ta emot din katt?

Vaccinerad
Katten måste vara årligen vaccinerad mot kattpest och kattsnuva. Vaccinationsintyget uppvisas vid incheckning av katten.

Kastrerad
Om katten är i könsmogen ålder ska den vara kastrerad, steriliserad eller använda p-piller.

Avmaskad och loppfri
Katten måste vara avmaskad och loppfri. Behandla katten i förebyggande syfte innan vistelsen så oss.
Är du osäker, fråga på apoteket eller hos din veterinär.